حـضـور تیـم

 

پالاپال پرداز 

در رسانه ها 
 
 

 

 

حضور ما در رسانه ها

۳۴ee2131-d898-4818-82ee-a9b7c1433f88

مصاحبه در اینوتکس


برای مشاهده خبر بر روی عکس کلیک کنید
Screenshot 2023-07-11 16.22.23

مصاحبه در ایران دکونومی


برای مشاهده خبر بر روی عکس کلیک کنید
۵۲۱۸۴۸۴۷-۱۷۲۳-b__1423

مصاحبه در خبربان


برای مشاهده خبر بر روی عکس کلیک کنید
۵۲۱۸۴۸۴۷-۱۷۲۳-b__1423

مصاحبه با رادیو رشدینو


برای مشاهده خبر بر روی عکس کلیک کنید