انتشارات
 

 

 

لیست تالیفات و مقاله ها

لیست مقالات داخلی منتشر شده

(تالیف و ارائه) مقاله OTS: سیستم خبره مربیگری تحت وب – اولین همایش ملی کامپیوتر، دانشگاه آزاد نجف آباد

(تالیف و ارائه) مقاله مروری بر پژوهش¬های سال¬های اخیر حوزه معماری سازمانی در ایران – نوزدهمین همایش انجمن کامپیوتر ایران، دانشگاه شهید بهشتی

(تالیف و ارائه) مقاله ارائه یک مدل معماری سرویس گرا با رویکرد همراه جهت دانشگاه های ایران – ششمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش، دانشگاه صنعتی شاهرود

(تالیف) مقاله ارائه مدلی جهت تشخیص بی نظمی در دستگاه های همراه مبتنی بر سیستم عامل اندروید – ششمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش، دانشگاه صنعتی شاهرود

(تالیف و چاپ) مقاله معرفی چارچوب معماری سازمانی TOGAF – مجله گزارش کامپیوتر، شماره 216

(تالیف) ارائه مدل ارتقاء بهره وری کیفیت مراکز آموزش الکترونیکی ایران با استفاده از معماری سازمانی و مدل تعالی سازمانی

لیست مقالات خارجی منتشر شده

Paper: Systematic literature review in the area of Enterprise Architecture during past 10 years

Conferance: IEEE 2nd International Conference on Knowledge-Based Engineering and Innovation (KBEI, Indexed in IEEE digital library)

Paper: Systematic literature review in the area of Enterprise Architecture during past 10 years 

conferance IEEE 2nd International Conference on Knowledge-Based Engineering and Innovation (KBEI, Indexed in IEEE digital library)