2019-04-07

تقدیر از پالاپال پرداز فارس در هشتمین جشنواره حامیان حقوق مصرف کنندگان فارس

هلدینگ پالاپال پرداز فارس در هشتمین جشنواره ی تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان فارس که در در ۱۹ام اسفند ماه سال ۱۳۹۷ در شیراز با […]
2019-01-20

نکات مهم در طراحی سایت

بنابراین قبل از اینکه طراحی سایت قلم را به کاغذ یا پیکسل بر روی صفحه نمایش قرار دهند، با تمرکز بر روی آنچه مشتری نیاز دارند […]
2019-01-20

گرافیک مناسب

در طراحی سایت مهم این است که به یاد داشته باشید که نقش شما به عنوان یک طراح شامل ارائه مشتریان به انتخاب ها و هدایت […]
2019-01-20

ویژگی طراحی سایت های حرفه ای

با استفاده از طراحی سایت چشم نواز به ما نشان می دهد چگونه یادگیری دستگاه کار می کند فضای مجازی طرح بندی انتقال تمام صفحه طراحی […]
2019-01-20

گرافیک مناسب برای طراحی سایت

در طراحی سایت مهم این است که به یاد داشته باشید که نقش شما به عنوان یک طراح شامل ارائه مشتریان به انتخاب ها و هدایت […]
2019-01-20

جذب مشتری از طریق گرافیک طراحی سایت

مشتری طراحی سایت خود را نشان دهید که دیدگاه و اهداف خود را درک می کنید و راه حل شما با انتظارات شما فراتر از انتظارات […]
2019-01-20

عوامل موثر در گرافیک طراحی سایت

بنابراین قبل از اینکه طراحی سایت قلم را به کاغذ یا پیکسل بر روی صفحه نمایش قرار دهند، با تمرکز بر روی آنچه مشتری نیاز دارند […]
فارسی